NÆRØYSUND: – Plast i havet og i naturen er et av vår tids store problemer, vi fyller naturen med store mengder mikroplast, skriver Terje Settenøy (Frp) i en interpellasjon til fylkestinget.

Han viser til at det i Trøndelag er en bedrift som driver med resirkulering av plast. De samler inn forskjellige typer plastavfall og produserer granulat av dette (Norwegian Plastic Recycling AS (NOPREC) på Matmortua i Nærøysund).

Granulatet brukes deretter til å produsere nye produkter.

– Er for eksempel fylkestingets medlemmer klar over at alle de grønne serveringsbrettene til McDonalds er laget av resirkulert plast fra Trøndelag, undrer Settenøy.

De produktene som er lettest å gjenvinne er produkter av ren plast, slik som oppdrettsmerder, tau og brøytestikker. Trøndelag fylkeskommune er en av landets største vegeiere, med omkring 6.400 kilometer fylkesveg som skal driftes og vedlikeholdes.

– Resirkulering av brukte brøytestikker koster omkring 2.500 kroner per tonn. Dessverre er ikke de fleste entreprenører villige til å ta den kostnaden, uten at det er lagt inn i anbudet. Derfor leverer de heller de brukte stikkene som restavfall, hevder Settenøy.

Han ber fylkestinget vedta følgende forslag:

  • Trøndelag fylkesting vedtar at det i alle nye kontrakter for vintervedlikehold stilles krav til at alle innsamlede brøytestikker som skal tas ut av bruk skal leveres til resirkulering.
  • Trøndelag fylkesting vedtar at ved nye anbudskonkurranser på vegvedlikehold skal bruken av resirkulert plast i nye brøytestikker vektlegges som en av faktorene i anbudet.

Interpellasjonen vil bli besvart i fylkestinget som samles i Steinkjer 14.–15. oktober.