Dysleksi – hvorfor tok det 13 år med skolegang for å oppdage det?

Dette var overskriften til et leserinnlegg fra Katrine Setran i avisene nylig.

Les også

Dysleksi: Hvorfor tok det 13 år med skolegang for å oppdage det?

Som Katrine skriver er det ekstremt viktig å få tidlig hjelp. Når en sliter med lese- og skrivevansker, er det lett at en vil føle seg mindreverdig og fort faller utenfor. Dette kan gi et dårlig selvbilde og videre føre til psykiske problemer. Med rett hjelp til rett tid, kan de aller fleste komme seg godt gjennom skolen. Kan sertifisering som «dysleksivennlig kommune» gi dette arbeidet en ekstra kvalitetssikring i alle skolene?

Dysleksivennlige skoler har et sett av kriterier de jobber etter. Eksempel på kriterier er:

· Økt kompetanse om lese- og skrivevansker og IKT-hjelpemidler

· Rutiner for å kartlegge og følge opp enkeltelever

· Aktiv bruk av effektive tiltak og hjelpemidler

· Fokus på godt læringsmiljø, medvirkning, informasjon og mestring

Katrine er medlem i Nærøysund SV, som ønsker å løfte problematikken i kommunestyret med denne interpellasjonen. Vi har følgende spørsmål til ordføreren:

Vil ordføreren ta initiativ til at Nærøysund blir sertifisert som dysleksivennlig kommune, slik at en i alle skolene i Nærøysund sikrer at flest mulig barn med lese- og skrivevansker blir fanget opp så tidlig som mulig?