NAMSOS: Det opplyser Arne Bangstad, regional innføringsleder for plattformen i Namdalen.

En ny innføringsplan, hvor endringene foreslås, skal behandles av styret i Helseplattformen 29. mars.

– Den nye innføringsplanen medfører en forsinket innføring for de fleste regioner inkludert Namdalen. Nytt innføringstidspunkt er nå planlagt til oktober 2025 og Namdalen har beholdt opprinnelig plassering i innføringsløpet. Årsaken til den nye innføringsplanen er forsinket innføring for helseforetakene og konsekvensene av dette, sier Bangstad.