Gå til sidens hovedinnhold

Villaksen er truet fra flere hold

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Deler av laksestammen i Åelva i Bindal står i fare for å bli utryddet. Den lave vannføringa i den lakseførende elva kan ifølge Jørn Bergerud føre til at rogn og yngel fryser i hjel. Gjennom sin jobb som bestyrer på Fred Olsen-eide Horstad gård og som privatperson har han god kjennskap til elva og deler sin bekymring gjennom NA.

Dette er menneskeskapt. Det må være lov å sette spørsmålstegn ved framgangsmåten til NTE og Helgeland kraft i dette tilfellet. Det er de som har ansvaret for drift av Kolsvik kraftverk og regulering av Åelva.

Etter at det norske samfunnet for alvor begynte å ta i bruk elver til produksjon av elektrisitet, ble det stilt krav til regulering for ivareta blant annet villaksstammene. Det er Namsenvassdraget et godt eksempel på. Til NA sier konserndirektør for vannkraft i Helgeland Kraft, Torkil Nersund, at de forholder seg til gjeldende konsesjonsbestemmelser.

De innser at den lave vannføringa i Åelva kan føre til problemer for dem som er opptatt av laksestammen, men det er ikke deres bord. De skal produsere elektrisitet for storsamfunnet.

Les også

Jørn kan gå med joggesko der det egentlig skulle vært fullt av vann: – Det er helt forferdelig å se nedi elva

Kraftprodusentene kan bokstavelig talt ha sitt på det tørre, men grunneiere, kommunepolitikere eller Statsforvalteren i Nordland bør ikke sitte i ro og se på at ei attraktiv lakseelv kan gå til grunne. Det kan ikke være slik at bestemmelsene i konsesjoner som er ødeleggende for en truet dyreart, er gjeldende for all tid. De må kunne justeres til beste for alle parter.

Villaksen er truet fra flere hold og trusselbildet er nok størst fra dagens produksjon fra oppdrettsnæringa. Men vassdragsreguleringer knyttet til kraftproduksjon, drikkevannsproduksjon, settefiskanlegg og vanning i jordbruket påvirker også sterkt levevilkårene for villaksen.

Det drypper inntekter til Bindal kommune av kraftproduksjon, og slik skal det også være. Likevel har kommunen et ansvar for å ivareta interessene til grunneiere. Det kan heller ikke være god omdømmebygging at kommunen tar sjansen på det vil ordne seg i Åelva uten å sette krav til kraftselskapene.

I denne sammenhengen er det viktig å understreke at kraftselskaper en rekke steder i landet ellers klarer å finne en balansegang med produksjon av strøm og regulering av vannstand. Året rundt. Det påhviler Norge som nasjon å ivareta våre villaksstammer.

Da må vi handle deretter.

Kommentarer til denne saken