Av nysgjerrighet og interesse satte jeg meg ned for å analysere svarene. Jeg sorterte 1300 svar og puttet resultatet inn i en ordsky, der de hyppigst brukte ordene framstår med størst bokstaver. Ordskyen inneholder mange sterke ord, og de kan fortelle noe om omdømmet vindindustrien har pådratt seg med sin framferd i Bygde-Norge. Over 1/3 av de 1300 ordene jeg talte opp er beskrivende for kriminelle handlinger.

Ordet som troner øverst med god margin er Miljøkriminalitet. Mange av de andre ordene handler også om naturødeleggelse, og kunne sikkert gått inn i denne bolken. Kriminelt scorer også høyt, på 10.plass. Vi har mye natur i Norge, mange bor nært naturen og/eller har et nært og kjært forhold til natur. Vi er vant til at motorisert ferdsel og inngrep i naturen er strengt regulert - så når vi ser hvordan vindindustrien har fått herje på enorme naturområder er disse ordvalgene lett å forstå. NVE har med energiloven i hånd tillatt flere hundre kilometer nye veier med dype skjæringer og høye fyllinger der det før var bare natur. Fordelt utover landet har vi flere millioner liter olje og hydraulikkolje plassert i ulykkesutsatte installasjoner i naturen, også farlig nært drikkevannskilder.

Selvfølgelig er det også strengt forbudt å kappe vinger av store fugler og la dem lide en sakte død fylt med smerte og angst, slik vindturbiner gjør.

På andreplass kom ordet Overgrep. Det beslektede og noe sterkere ordet Voldtekt ligger også nokså høyt på 14.plass. Naturligvis menes dette da ikke i seksuell betydning, mange poengterte det i sine kommentarer ved å skrive Overgrep mot naturen o.l. Naturen og alt som lever der er totalt forsvarsløse mot anleggsarbeid, ulykker og gigantiske turbiner med 14000+ kvadratmeter sveipeareal.

Likeså opplever mennesker at de er forsvarsløse mot disse inngrepene i deres liv; mange naboer har knapt registrert at noe har vært på gang før en håndfull saksbehandlere i NVE har konkludert med at fordelene er større enn ulempene, og gitt konsesjon til en utbygging som røver fra dem både nærnaturen og nattesøvnen, og som reduserer verdien av deres eiendommer.

Tredjeplassen går til Korrupsjon. Det er utrolig mye penger i omløp i vindbransjen og mye skifter hender i mange ledd i forbindelse med utbyggingene. I « Fase 0» går profesjonelle selgere løs på helt vanlige mennesker som tilfeldigvis eier noe grunn og innynder seg som bestevenner. Om alt går helt redelig for seg her er vel tvilsomt, mange vil kanskje i ettertid finne ordet på 12. plass beskrivende; Svindel. Men at det har vært, og er, svært tette og vennskapelige bånd mellom forvaltningen og bransjen er hevet over enhver tvil. For eksempel pleier vindkraftens interesseorganisasjon Norwea sine forhold godt - på Norwea-konferansen i 2012 var mange sentrale personer til stede.

Der ble NVEs seksjonssjef med ansvar for vindkraftkonsesjoner seremonielt slått til Ridder av Vindkrigarkorset med Sverd og Diamant. Hvor mange NVE-saksbehandlere er det egentlig som har fått jobb hos en vindkraftutbygger? Hvor havner konsesjonene Ridderen av Vindkrigarkorset med Sverd og Diamant delte ut? Macquarie Group, Falck Renewables, Blackrock, Prime Capital - store navn som få kjenner. 7 av de 10 største eierselskapene i vind i Norge knyttes til skatteparadiser. Ordet på 17.plass er Mafia.

Listen fortsetter. Tragisk. Galskap. Vandalisme. Ødeleggende. Katastrofe. Unødvendig. Idioti. Svik. Skandale... Ondskap.Naturen taper der vindindustrien turer fram, den fortrenges av industriområder. Mennesker taper også, lokalsamfunn rives i stykker, etterlater splittelse og uvennskap. Slik blir det når noen få høster frukter på bekostning av de mange.