Det skal være trygt å være på jobb eller kunne bevege seg i det offentlige rom. Derfor skal ordfører Reidar Rødli (Ap) og Lierne kommune ha ros for at de minnet sine innbyggere om at det ikke lov å gå med kniv i det offentlige. Det er en vekker for alle andre også, spesielt nå når jaktsesongen står for tur.

Ordføreren i en hver kommune er den fremste tillitsmann for samtlige innbyggere. Rødli fikk et innspill om dette temaet og tok det med videre. Det endte med at libyggen fikk oppfordringen om å ikke gå med kniv når de oppsøker offentlige kontorer, i butikker osv. Denne oppfordringen er forankret i norsk lov. Det er ikke uten grunn at Stortinget vedtok loven i sin tid. Det er også korrekt at denne loven skal gjelde i alle norske kommuner, uansett knivtradisjoner.

Saken fikk oppmerksomhet utenfor Lierne og Namdalens grenser. Noen fant det humoristiske i saken, mens andre ristet på hodet av libyggen som ikke hadde forstått dette. En slik tankegang bunner i uvitenhet og er direkte feil. Ordfører Rødli var nøye med understreke at det ikke foreligger noe truende episoder av noe slag som bakgrunn for oppfordringen.

I Namdalen har vi lange jakttradisjoner og en del av den sunne jaktkulturen er respekten for bruk av våpen og bruken av kniv. Det samme gjelder utenfor jaktperiodene. For mange er det derfor naturlig, en del av identiteten, å gå med en fin og praktisk kniv, som er synlig i beltet. En annen gruppe er håndverkere som bruker kniv i jobben. Det må utøves fornuftig skjønn hver dag.

Dessverre er det noen i sosiale medier som ikke har forstått hvorfor det er ulovlig å bære kniv i det offentlig rom. Noen føler mandigheten sin truet. De kan umulig være i takt med tida hvor mandighet blir målt etter andre kriterier.

Beklageligvis finnes det en rekke eksempler på at offentlige ansatte, som Nav-ansatte, helsearbeidere og lærere er blitt truet med kniv på jobb. I noen tilfeller har det gått riktig ille og liv har gått tapt. I den siste tida har det vært tilfeller av særdeles alvorlige knivoverfall i Oslo. Byrådsleder Raymond Johansen har gått knallhardt ut og lover tiltak for å stoppe ukulturen og de kriminelle handlingene.

Det er langt fra en fredelig hverdag i Namdalen til de groteske handlingene vi har vært vitne til i hovedstaden akkurat nå. Men frykten for å bli utsatt for trusler hvor kniv er en del av trusselbildet, er likedan skremmende uansett hvor en bor i landet. Det må vi alle ha respekt for. Det er heller ikke uten grunn at det skal helt spesielle hendelser til før politiet får tillatelse til å bære våpen. Vi vet også at kniv har vært brukt i Namdalen som våpen når ikke knyttnever strekker til.

Påminnelsen fra ordfører Rødli og Lierne kommune var derfor på sin plass. Folk skal føle seg trygge og ingen kan sette seg til dommer over hva andre oppfatter og føler hvis det er en kniv i rommet.