NAMSOS: Tirsdag 22. mars besøker VM-ledelsen Overhalla (Skogmo næringspark) og Grong (Kuben). Der står åpne møter på agendaen og initiativtakerne håper på godt besøk.

– Folket sin strategi

– Ski-VM-organisasjonen er godt i gang med jobbinga fram mot mesterskapet i 2025. I den forbindelse er vi på en rundtur i Trøndelag, hvor målet er å fortelle om mesterskapet, hva vi skal stå for og hva dere kan bidra med, forteller Ingvil Snøfugl, leder kommunikasjon og samfunnskontakt Ski-VM 2025.

– Dette er hele folket sin strategi og derfor holder vi åpne møter hvor vi ber om innspill og tilbakemeldinger på vårt første utkast av strategien, fortsetter hun.

Involverer barn og unge

Også barn og unge skal involveres i rundturen, gjennom Ski-VM sin logokonkurranse.

Så langt har over 5.000 barn meldt seg på.

Mandag og tirsdag neste uke kommer to personer fra Ski-VM til henholdsvis Terråk skole og Namsos barneskole for å fortelle om mesterskapet og om logokonkurransen.

Elevene skal deretter få slippe kreativiteten løs og delta i selve tegnekonkurransen.

– Logokonkurransen går ut på at barna skal tegne sin logo og maskot, slik de oppfatter mesterskapet/hva som er viktig for dem. Disse tegningene vil inspirere arbeidet med den offisielle logoen til Ski-VM, forteller Snøfugl.

PS. Namdalen er også representert i ledergruppa for Ski-VM 2025. Økonomileder Arne Øvereng, som er en av seks ansatte i ledelsen, kommer opprinnelig fra Overhalla.