Gå til sidens hovedinnhold

Ytrings(u)kultur truer demokratiet

Flere unge forteller at de ikke deltar i offentlige diskusjoner på sosiale media i frykt for negative tilbakemeldinger fra voksne.

Spaltist Denne teksten gir uttrykk for skribentens personlige holdninger.

Hets og nedvurdering av unge hindrer mange i å delta i viktige samfunnsdebatter, dermed blir dette også et demokratisk problem.

Uansett hvor mye erfaring og hvor mange studiepoeng vi voksne har, er det unge som har førstehånds erfaring med å være ung i dag. Derfor er deres erfaringer og meninger viktige i alle saker som angår dem og samfunnet vårt. Beslutninger som blir tatt i dag vil tross alt påvirke hvordan de får det i fremtiden.

I Norge har vi ytringsfrihet, en lovfestet rett til å uttale oss om det meste vi har på hjertet, og i utgangspunktet tenker mange at ytringsfrihet er en viktig verdi i et demokrati. Dessverre forteller ungdom at de vegrer seg for å delta i offentlige diskusjoner og at de vegrer seg for å engasjere seg politisk på grunn av debattkulturen på nett. Faktisk så er det så mange som over halvparten av dagens unge som opplever å få negative reaksjoner når de sier hva de mener. Blant disse er det dobbelt så mange jenter som gutter som får negative kommenterer fra voksne i sosiale medier.

Hersketeknikker og trusler

Dette handler ikke om at dagens ungdom er «lettkrenket», det handler om manglende ytringskultur og bruk av hersketeknikker i kommentarfeltene. All erfaring og forskning viser at det et er lettere å kjefte og være ufin mot andre når kommunikasjonen ikke er ansikt til ansikt og når man kan hamre følelsene ut på et tastatur. Problemet er at disse negative kommentarene ofte går på hvem du er som person og ikke hva du mener om saken.

Demokratiet fungerer ikke i praksis dersom det kun er voksne med masse utdanning og nettroll med sure oppgulp som deltar i samfunnsnyttige diskusjoner.

Ida Uldal, helsesøster og NA-spaltist

«Såpass må de tåle»? Nei, det synes jeg ikke. Det skal ikke være sånn at det skal koste deg personlig med offentlig engasjement. Uansett hva du mener om vindkraft så gjør det deg ikke til en hore, og uansett hva du mener om innvandring så gjør det ikke at du fortjener å bli voldtatt. Trusler mot meningsytrere er et åpenbart problem og det går særlig hardt utover jenter.

Et annet demokratisk problem er «ungdomisme». Som alle andre «ismer» innebærer dette tanker om verdiforskjeller basert på hvilken gruppe du tilhører. En «ungdomist» er en person som mener at voksne verdimessig er overordnet unge og at voksnes meninger er viktigere eller mer verdt enn unges.

Ytringsfriheten har ingen verdi uten ytringskultur

Selv om du mener noe veldig sterkt, er det ikke sikkert du sitter på den beste kunnskapen og på fasiten. Og selv om du med hjemmel i ytringsfriheten har rett til å uttale deg, betyr det ikke alltid at du skal gjøre det. Mange gode diskusjoner drukner i personangrep og gjør at ytringsfriheten ikke blir en verdi, men et hinder. Fordi unge ikke ønsker, orker eller våger delta i det offentlige ordskiftet. Risikoen er at vi mister innspill fra en hel genererasjon, fordi vi ikke klarer å oppføre oss som folk på nett. Vi bør heller heie på og hjelpe unge (og andre minoriteter) inn i diskusjoner, og verdsette deres bidrag.

Det er utrolig hva man kan være uenig i, og det er fint! Verden hadde vært veldig kjedelig dersom alle var enige. Men uansett om det handler om lokal eller global politikk, må minimumskrav være at man forholder seg til ytringskultur, altså skikk og bruk. Demokratiet fungerer ikke i praksis dersom det kun er voksne med masse utdanning og nettroll med sure oppgulp som deltar i samfunnsnyttige diskusjoner.

Faresignal:

  • Når du vet bedre enn de det gjelder
  • Når du vet noe som ikke eksperter, myndigheter og fagmiljø ikke vet.
  • Når ditt bidrag i debatten grunner i frykt og sinne, ikke i kunnskap.
  • Når du argumenterer for at noe skal bli vanskeligere eller mindre tilgengelig for sårbare grupper eller en minoritet du ikke er en del av.
  • Når hovedkilden din er forskningsrapporter du har funnet på det mørke nettet eller i forumgrupper, som er så kontroversielle at ingen tidsskrift våger å publisere.
  • Når du tenker at noen er en hore eller at de burde voldtas fordi du er uenig i det de sier.

Kommentarer til denne saken